L'amour du prochain betekent naastenliefde. Dit willen wij vormgeven door:
  • Kinderen te helpen
  • Medische hulp te bieden
  • Onderwijs te bekostigen
  • Verbindingen met de buurt te┬ámaken
Verderop kunt u meer lezen over onze projecten. Kinderen uit de buurt