Nieuw project Graag zouden we als stichting L'Amour du Prochain willen starten met een nieuw project: een apotheek in Matadi. Zoals u kunt zien onder het kopje "projecten" is er eerder een apotheek opgezet in het dorpje Nganda Tsundi. D.m.v. een Minikrediet staat hier een goedbezochte apotheek en kunnen enkele gezinnen zichzelf onderhouden. SDC11932 We hebben dit initiatief als bestuur geëvalueerd en het is gebleken dat binnen 1 jaar de apotheek voldoende oplevert om een tweetal gezinnen financieel te onderhouden. Daarnaast zou het krediet dat verstrekt is binnen drie jaar kunnen worden terugbetaald. We voorzien concreet in een behoefte. Het is in Congo moeilijk om medicijnen tegen een betaalbare prijs te krijgen. Met dit initiatief kunnen we op diverse plaatsen medicijnen tegen een betaalbare prijs aanbieden. De volgende investeringen moeten worden gedaan voor apotheek Matadi:
  • huurkosten (voor een jaar)             900 euro
  • opknappen pand/ inventaris          450 euro
  • voorraad medicijnen                       1350 euro
  • totale investering                             2700 euro
Het is voor ons niet mogelijk om dit project geheel te financieren. We willen u daarom van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit initiatief. Dat kan op verschillende manieren, namelijk met een renteloze lening (terugbetaald binnen 3 jaar) of een gift onder vermelding van: apotheek Matadi. thYJ2OFXSH Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site of een gift overmaken ons rekeningnummer o.v.v. Apotheek Matadi. ING Bank: NL 19 INGB 00034 03 796 t.n.v. Stichting L'Amour du Prochain in Zwolle