Donaties De belastingdienst heeft stichting L'Amour du Prochain de ANBI status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. anbi Uw kunt een gift overmaken op rekeningnummer: ING Bank: NL 19 INGB 00034 03 796 t.n.v. Stichting L'Amour du Prochain in Zwolle