Stichting L'Amour du Prochain (= naastenliefde)

Fijn dat u de website van Stichting L'Amour du Prochain bezoekt! We nodigen u uit om meer te lezen en iets te bekijken van het werk van onze stichting.  1428422059696Wat wij doen..  In de Democratische Republiek Congo bieden ongeveer tien straatkinderen een veilig thuis, door hen onderdak, (medische) zorg en een opleiding te geven. We werken samen met een lokaal team van L'Amour du Prochain, bestaande uit o.a. een voorzitter, penningmeester en gouvernante. Onze coördinator, Christophe Ngimbi is voor werkzaamheden zeer regelmatig in Congo en ziet ter plaatse toe op de juiste besteding van het geld en de gang van zaken in het opvanghuis. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk projecten aan te pakken. Zo realiseerden we in de afgelopen jaren de bouw van een school in Moanda, de aankoop en verbouwing van ons opvanghuis, een apotheek in Nganda Tsundi en via micro-krediet één in Matadi, een container met medische- en andere hulpgoederen, het uitdelen van kleding en knuffels en gaven we diverse dringende medische zorg. 2Het geld dat stichting L'Amour du Prochain inzamelt, komt geheel ten goede aan onze projecten. Alle bestuursleden doen dit werk vrijwillig en geheel belangeloos. Er worden geen reis- of verblijfskosten vergoed. In Congo ondersteunen we onze medewerkers wel financieel, aangezien deze vallen onder onze doelstelling: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarmen. Het is bijzonder dat we als Stichting zo dicht bij de kinderen kunnen staan.  Christophe is opgegroeid in Congo. Hij kent de cultuur, de taal en ook de nood die er is. De kinderen verblijven in zijn ouderlijk huis. Dagelijks spreekt hij ze via de telefoon en wekelijks doet hij verslag van de gebeurtenissen in het huis. logo adp