Stichting L’Amour du Prochain (= naastenliefde)

Fijn dat u de website van Stichting L’Amour du Prochain bezoekt! We nodigen u uit om meer te lezen en iets te bekijken van het werk1428422059696 van onze stichting.

Stichting L’Amour du Prochain is opgericht op 9 februari 2005 in Zwolle en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer 05077367, de stichtingsacte is opgesteld door notaris mr. J.F.H. Kroeze.

Doel van de stichting:        
Stichting l’ Amour du Prochain heeft als doel de levensomstandigheden van kansarmen in Congo te verbeteren. Dit willen we doen door het financieel en materieel ondersteunen van medische, educatieve en sociale projecten.

Duizenden jongens en meisjes leven in de grootste armoede op straat in Congo. Regelmatig zijn ze het slachtoffer van geweld, diefstal, seksuele mishandeling en verslaving. Zonder adequate hulp is de kans erg groot dat deze kinderen een wrede toekomst tegemoet gaan. 

Hoe helpen wij? 
In ons opvanghuis in Matadi bieden we tien straatkinderen een veilig thuis, door hen onderdak, (medische) zorg en een opleiding te geven. We werken samen met een lokaal team L’Amour du Prochain, bestaande uit o.a. een voorzitter, penningmeester en gouvernante. Onze coördinator, Christophe Ngimbi is voor werkzaamheden zeer regelmatig in Congo en ziet ter plaatse toe op de juiste besteding van het geld en de gang van zaken in het opvanghuis.

Het geld dat stichting L’Amour du Prochain inzamelt, komt geheel ten goede aan onze projecten. Alle bestuursleden doen dit werk vrijwillig en geheel belangeloos. Er worden geen reis- of verblijfskosten vergoed. In Congo ondersteunen we onze medewerkers wel financieel, aangezien deze vallen onder onze doelstelling: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarmen.2

Naast het opvanghuis proberen we zo veel mogelijk projecten aan te pakken. Zo realiseerden we in de afgelopen jaren de bouw van een school in Moanda, de aankoop en verbouwing van ons opvanghuis, een apotheek in Nganda Tsundi en één in Matadi, een container met medische- en andere hulpgoederen, het uitdelen van kleding en knuffels en gaven we diverse dringende medische zorg.

logo adp

 

 

Stichting L’Amour du Prochain

Postadres: Melenhorststraat 20, 8043 RX Zwolle, e-mail: 

Bank: girorekening NL19INGB0003403796 t.n.v stichting l’Amour du Prochain